Hỗ trợ trực tuyến
kaka
Với tôn chỉ “ Xây những giá trị, dựng những ước mơ”, và với những giá trị nền tảng truyền thống của mình, VINACONEX đã xây dựng được cho mình một tập thể đoàn kết, vững mạnh mà ở đó trí tuệ, sức sáng tạo, sự năng động và nhiệt huyết của mỗi cá nhân luôn luôn được khơi dậy. Do đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty luôn đạt mức tăng trưởng cao và ổn định, giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận cũng như các khoản nộp ngân sách, và phúc lợi xã hội ngày càng tăng.