Thông tin Ban lãnh đạo Công ty
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Ông Thân Thế Hà  - Chủ tịch HĐQT Công ty

Bằng cấp cao nhất :  Thạc sỹ Quản lý kinh tế.
Chuyên ngành chính : Kỹ sư kinh tế vận tải, Cử nhân ngoại thương, Thạc sỹ Quản lý kinh tế.
Kinh nghiệm công tác :
 • 08/1992 - 02/2000 : Chuyên viên phòng kinh doanh XNK – Tổng công ty CP VINACONEX.
 • 02/2000 – 05/2000 : Phó phòng kinh doanh XNK – Tổng công ty CP VINACONEX.
 • 05/2000 – 06/2002 : Phó giám đốc Trung tâm kinh doanh – Tổng công ty CP VINACONEX, Phó bí thư chi bộ Trung tâm Kinh doanh VINACONEX, Chủ tịch công đoàn Trung tâm Trung tâm KD VINACONEX.
 • 06/2002 – 06/2003 : Phó giám đốc Công ty Đầu tư Thương mại Tràng Tiền.
 • 06/2003 – 04/2004 : Phó giám đốc Trung tâm xuất khẩu lao động và Thương mại Vinaconex trực thuộc Tổng công ty CP VINACONEX.
 • 04/2004 – 05/2007 : Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm XKLĐ &TM VINACONEX.
 • 06/2007 – 02/2008 : Bí thư chi bộ, Giám đốc Cty CP Nhân Lực & Thương mại VINACONEX.
 • 03/2008 -12/2010 : Bí thư chi bộ, Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty CP Nhân lực và Thương mại VINACONEX.
 • 01/2011- 05/2012 : Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhân lực và Thương mại VINACONEX , Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng Cẩm phả.
 • 06/2012 – 03/2013: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhân lực và Thương mại VINACONEX , Ủy viên HĐQT Công ty CP Xi măng Cẩm phả.
 • 03/2013 - nay: Chủ tịch HĐQT Công ty VINACONEX - ITC, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhân lực và Thương mại VINACONEX , Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nước sạch VIWACO, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ống sợi thủy tinh VINACONEX, Ủy viên HĐQT Công ty CP Xi măng Cẩm phả, Ủy viên HĐQT Công ty Thủy điện Cửa Đạt.
Năng lực nổi bật : Quản trị doanh nghiệp.

2. Ông Nguyễn Phúc Hưởng - Thành viên HĐQT Công ty

Bằng cấp cao nhất :  Thạc sỹ QTKD
Chuyên ngành chính : Kỹ sư Xây dựng, Cử nhân ngoại ngữ, Thạc sỹ QTKD
Kinh nghiệm công tác :
 • 05/1998 – 12/2002 : Cán bộ Kỹ thuật Công ty VINACONEX 1.
 • 12/2002 – 01/2005 : Phó Phòng Kinh tế kỹ thuật nay là phòng Kinh tế thị trường, CTCP Xây dựng số 1.
 • 01/2005 – 01/2007 : Chủ nhiệm công trình, Đội trưởng Đội xây dựng số 11, Công ty VINACONEX 1.
 • 01/2007 – 11/2008 : Thành viên HĐQT, Phó TGĐ Công ty VINACONEX 1.
 • 11/2008 – 11/2010 : Thành viên HĐQT, Phó TGĐ Công ty VINACONEX 1 kiêm Giám đốc BQL Dự án VINACONEX 1 - Công ty VINACONEX 1.
 • 11/2010 – 02/2012 : Thành viên HĐQT, Phó TGĐ Công ty VINACONEX 1.
 • 02/2012 - 02/2013 : Phó giám đốc Ban Đầu tư Tổng công ty CP VINACONEX.
 • 02/2013 – nay : Giám đốc Ban Đầu tư Tổng công ty CP VINACONEX, Ủy viên HĐQT Công ty VINACONEX - ITC.
Năng lực nổi bật : Quản lý doanh nghiệp, quản lý thi công xây lắp và quản lý đầu tư.

3. Ông Nguyễn Trung Thành - Thành viên HĐQT Công ty, Tổng giám đốc Công ty

Bằng cấp cao nhất : Kỹ sư xây dựng.
Kinh nghiệm công tác :
 • Từ 09/1984 – 05/1989 : Kỹ sư xây dựng, Giám sát công trình.
 • Từ 05/1989 – 1990 : Xuất khẩu lao động tại IRAQ.
 • Từ 1991 – 6/2002 : Chủ nhiệm công trình, Đội trưởng đội xây dựng.
 • Từ 06/2002 – 01/2005 : Phó trưởng ban chuẩn bị Dự án Cái Giá – Cát Bà thuộc Tổng Công ty CP VINACONEX.
 • Từ 02/2005 - 02/2008 : Phó giám đốc Ban QLDA Cái Giá - Cát Bà  thuộc Tổng Công ty CP VINACONEX.
 • Từ 03/2008 – 05/2013 : Phó Tổng Giám đốc Công ty VINACONEX - ITC.
 • Từ 05/2013 – nay: Tổng giám đốc Công ty VINACONEX - ITC.
Năng lực nổi bật : Quản lý Doanh nghiệp; Quản lý kỹ thuật thi công xây lắp.

4. Ông Vũ Văn Mạnh - Thành viên HĐQT Công ty

Bằng cấp cao nhất : Kỹ sư kinh tế
Kinh nghiệm công tác :
 • Từ 01/1995 - 12/2000 : Chuyên viên Liên hiệp KHSX Công nghệ cao – Viễn thông – Tin học
 • Từ 12/2000 - 09/2003 : Kế toán trưởng Công ty CP Phát triển công nghệ và Thương mại Ba Đình
 • Từ 09/2013 – 12/2006 : Chuyên viên Phòng TCKH Tổng Công ty CP Vinaconex
 • Từ 01/2007 – 05/2008 : Phó trưởng Phòng TCKH Tổng Công ty CP Vinaconex.
 • Từ 06/2008 – 05/2012: Phó TGĐ Công ty CP Xi măng Cẩm Phả.
 • Từ 05/2012 - nay : Phó Giám đốc Ban quản lý và Giám sát đầu tư tài chính Tổng Công ty CP VINACONEX, Ủy viên HĐQT Công ty VINACONEX - ITC.
Năng lực nổi bật : Quản lý Tài chính Doanh nghiệp.

5. Ông Hoàng Tuấn Khải - Thành viên HĐQT Công ty
Bằng cấp cao nhất : Cử nhân kinh tế
Kinh nghiệm công tác :
 • Từ 1985 – 1989 : Cán bộ Công ty Promexim – Bộ Ngoại Thương.
 • Từ 10/1989 -1994 : Phó trưởng phòng Công ty XNK Tổng hợp I.
 • Từ 01/1995 - 05/2001 : Trưởng phòng Công ty XNK Tổng hợp I.
 • Từ 06/2001 - 8/2003 : Phó giám đốc Công ty XNK Tổng hợp I.
 • Từ 09/2003 - 02/2006 : Giám đốc Công ty XNK Tổng hợp I.
 • Từ 03/2006 - nay : Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty XNK Tổng hợp I.
 • Hiện nay : Ủy viên HĐQT Công ty VINACONEX – ITC, UV HĐQT Ngân hàng EXIMBANK, Thành viên HĐQT Công ty phát triển Đệ Nhất; Thành viên HĐQT Công ty CP Bất động sản Tổng hợp I; Thành viên HQĐT Công ty CP Khoáng sản Mai Linh - Quảng Ngãi.
Năng lực nổi bật : Quản lý doanh nghiệp.

6. Ông Phạm Văn Thành - Thành viên HĐQT Công ty
Bằng cấp cao nhất : Đại học.
Chuyên ngành chính : Cử nhân kinh tế.
Kinh nghiệm công tác :
 • Từ 10/1992 – 01/1993 : Cán bộ Công ty Môi trường Đô thị.
 • Từ 02/1993 – 03/1994 : Sở thủy lợi.
 • Từ 03/1994 – 12/2000 : Cán bộ Ban nghiên cứu Kinh tế và Kế hoạch tổng hợp NH NN & PTNT VN
 • Từ 12/2000 – 02/2003: Cán bộ Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (AGRISECO).
 • Từ 20/02/2013 – 31/01/2005 : Phó Phòng Kinh doanh Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn AGRISECO.
 • Từ 31/02/2005 – 17/04/2007 : Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn AGRISECO.
 • Từ 18/04/2007 – 01/04/2009 : Phó giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn AGRISECO.
 • Từ 02/04/2009 – 12/02/2010 : Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn AGRISECO kiêm Giám đốc chi nhánh Giải phóng.
 • Từ 13/02/2010 – 07/09/2012 : Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn AGRISECO.
 • Từ 07/09/2012 – nay : Phó chủ tịch HĐQT Công ty CPChứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (AGRISECO), Ủy viên HĐQT Công ty VINACONEX - ITC.
Năng lực nổi bật : Quản lý doanh nghiệp, Quản lý đầu tư.

BAN KIỂM SOÁT

1. Ông Dương Sơn Tùng - Trưởng Ban kiểm soát Công ty

Bằng cấp cao nhất : Thạc sỹ kinh tế
Kinh nghiệm công tác :
 • Từ 2005 – 2007 : Kiểm toán viên Công ty PriceWaterHouse Cooper Việt Nam.
 • Từ 2007 – 2008 : Trưởng nhóm kiểm toán Kiểm toán viên Công ty PriceWaterHouse Cooper Việt Nam.
 • Từ 2008 – 2010 : Nhân viên Phòng Đầu tư Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn AGRISECO.
 • Từ 2010 – nay : Trưởng Phòng Đầu tư Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn AGRISECO.
 • Hiện nay : Trưởng Ban kiểm soát Công ty VINACONEX – ITC.

2. Bà Nguyễn Thái Hà - Thành viên Ban kiểm soát Công ty

  Bằng cấp cao nhất :  Đại học.
Chuyên ngành chính :  Cử nhân kinh tế chuyên ngành ngân hàng.
Kinh nghiệm công tác :
 • Từ 05/2002 - 05/2006 : Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch Tổng Công ty CP VINACONEX.
 • Từ 06/2006 - 13/5/2012 : Chuyên viên Ban Giám sát Kinh tế - Tài chính Tổng Công ty CP VINACONEX.
 • Từ 14/05/2012 - 06/2012 : Chuyên viên Ban Quản lý và Giám sát Đầu tư tài chính Tổng Công ty CP VINACONEX.
 • Từ 07/2012 – nay : Phó trưởng phòng Tái cấu trúc Ban Quản lý và Giám sát Đầu tư tài chính Tổng Công ty CP VINACONEX.
 

3. Ông Tôn Thất Diên Khoa - Thành viên Ban kiểm soát Công ty

Bằng cấp cao nhất :  Thạc sỹ Kinh tế.
Kinh nghiệm công tác :
 • Từ 08/1995 – 10/1999 : Nhân viên phòng kế hoạch – Kinh doanh Ngoại tệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, TP.HCM.
 • Từ 11/1999 – 11/2000 : Kiểm soát viên Phòng Kế hoạch – Kinh doanh Ngoại tệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, TP.HCM.
 • Từ 12/2000 - 04/2004 : Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch – Kinh doanh Ngoại tệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, TP.HCM.
 • Từ 05/2004 – 06/2006 : Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh Ngoại tệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu VN, TP.HCM.
 • Từ tháng 07 năm 2006 : Giám đốc Đầu tư Tài chính – Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu VN, TP.HCM.
 • Từ tháng 03 năm 2008 : Thành viên Ban kiểm soát Công ty VINACONEX-ITC.
 • Từ tháng 05 năm 2010 : Thành viên HĐQT Công Ty Cổ phần Thủy sản Số 1, Thành viên BKS Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức, Trưởng BKS Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt.
 • Từ tháng 03/2013 – nay : Thành viên Ban kiểm soát Công ty VINACONEX - ITC.


BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

1. Ông Nguyễn Trung Thành - Tổng giám đốc Công ty

Bằng cấp cao nhất : Kỹ sư xây dựng.
Kinh nghiệm công tác :
 • Từ 09/1984 – 05/1989 : Kỹ sư xây dựng, Giám sát công trình.
 • Từ 05/1989 – 1990 : Xuất khẩu lao động tại IRAQ.
 • Từ 1991 – 6/2002 : Chủ nhiệm công trình, Đội trưởng đội xây dựng.
 • Từ 06/2002 – 01/2005 : Phó trưởng ban chuẩn bị Dự án Cái Giá – Cát Bà thuộc Tổng Công ty CP VINACONEX.
 • Từ 02/2005 - 02/2008 : Phó giám đốc Ban QLDA Cái Giá - Cát Bà  thuộc Tổng Công ty CP VINACONEX.
 • Từ 03/2008 – 05/2013 : Phó Tổng Giám đốc Công ty VINACONEX - ITC.
 • Từ 05/2013 – nay: Tổng giám đốc Công ty VINACONEX - ITC.
Năng lực nổi bật : Quản lý Doanh nghiệp; Quản lý kỹ thuật thi công xây lắp.


2. Ông Nguyễn Hoàng Anh - Phó Tổng giám đốc Công ty
Bằng cấp cao nhất : Kỹ sư xây dựng.
Kinh nghiệm công tác :
 • Từ 04/2000 – 04/2005 : Cán bộ phòng TK 2, Công ty tư vấn xây dựng công trình thủy.
 • Từ 04/2005 – 03/2008 : Cán bộ Ban QLDA Cái Giá -Cát Bà, Tổng công ty CP VINACONEX.
 • Từ 03/2008 – 01/2009 : Trưởng phòng Kinh tế Kỹ thuật Công ty VINACONEX – ITC.
 • Từ 02/2009 – 12/2009 : Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư Công ty VINACONEX – ITC.
 • Từ 01/2010 – 03/2010 : Phó Tổng giám đốc kiêm phụ trách Phòng Kinh tế kỹ thuật Công ty VINACONEX – ITC.
 • Từ 03/2010 - nay:  Phó Tổng giám đốc Công ty VINACONEX - ITC.
Năng lực nổi bật : Quản lý kỹ thuật thi công xây lắp.

3. Ông Lê Văn Huy -  Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Kế toán trưởng
Bằng cấp cao nhất : Thạc sỹ kinh tế.
Chuyên ngành chính :  Kế toán
Kinh nghiệm công tác :
 • 8/1996 – 8/1999: Kế toán tại Tổng công ty CP VINACONEX.
 • 9/1999 – 3/2000: Kế toán tổng hợp tại Công ty xây dựng số 12.
 • 4/2000 – 7/2002: Phó phòng Tài chính kế toán tại Công ty xây dựng số 12.
 • 8/2002 – 8/2003: Phụ trách Phòng TCKT tại Công ty xây dựng số 12.
 • 9/2003 – 4/2007: Kế toán trưởng tại Công ty CP xây dựng số 12.
 • 5/2007 – 3/2013: Kế toán trưởng tại Công ty CP Đầu tư và phát triển đô thị Hoàng Thành.
 • Từ 03/2013  - nay : Phó Tổng Giám đốc  Công ty VINACONEX – ITC.
Năng lực nổi bật : Quản lý tài chính doanh nghiệp.

4. Ông Trần Quốc Mạnh - Phó Tổng giám đốc Công ty

Bằng cấp cao nhất : Kỹ sư chế tạo máy, Kỹ sư tin học, Cử nhân Anh văn
Kinh nghiệm công tác :
 • 1983 - 1986: Kỹ sư xí nghiệp xây lắp cấp thoát nước 101, Công ty Xây dựng cấp thoát nước Waseenco – Bộ xây dựng.
 • 1986 - 1998: Quản đốc xưởng cơ khí, Đội trưởng Xí nghiệp cơ khí và xây lắp cấp thoát nước 195 - Công ty xây dựng cấp thoát nước Waseenco - Bộ Xây dựng.
 • 1998-2000: Chủ nhiệm công trình – Công ty xây dựng cấp thoát nước Waseenco- VINACONEX.
 • 2000-2002: Giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh- Công ty xây dựng cấp thoát nước Waseenco- VINACONEX.
 • 2002-2003: Giám đốc xí nghiệp xây lắp cấp thoát nước 104 – Công ty xây dựng cấp thoát nước Waseenco- VINACONEX
 • 2003: Phó giám đốc Ban quản lý đầu tư phát triển nhà đô thị VINAHUD- VINACONEX.
 • 2003-2006: Giám đốc Công ty CP Đầu tư và dịch vụ đô thị - Tổng công ty CP VINACONEX.
 • 2007-2010: Phó TGĐ Công ty phụ trách thi công dự án Skylight 125D kiêm Giám đốc Ban đầu tư dự án BT đường liên tỉnh Hà Nội – Hưng Yên – Công ty CP Đầu tư kinh doanh BĐS Comare – Tổng công ty cơ khí xây dựng COMA.
 • 2011- 06/2013: Giám đốc Trung tâm thị trường và quản lý dự án – Công ty tư vấn xây dựng VINACONEX 
 • 06/2013 – nay : Phó Tổng Giám đốc  Công ty VINACONEX - ITC .
Năng lực nổi bật : Quản lý doanh nghiệp.