Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (cảng Lạch Huyện)
Theo quyết định số QĐ 501/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 02 năm 2008 của bộ Giao thông vận tải về việc quy hoạch phát triển cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, hệ thống cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng sẽ được phát triển dọc theo bờ Nam cửa Lạch Huyện, hai bên bờ dọc sông Chanh thuộc địa phận thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh (đến 2030); và trong giai đoạn tiềm năng sẽ phát triển sang bờ bác cửa Lạch Huyện và phía cửa Nam Triệu

Đây sẽ là cảng cửa ngõ quốc tế, đầu mối thương mại, đáp ứng nhu cầu xu nhập khẩu hàng hoá bằng tàu biển có trọng tải lớn, phục vụ phát triển kinh tê xã hội của các tỉnh khu vực phía Bắc, đảm bảo an ninh quốc phòng. Việc xây dựng cảng này trải qua 3 giai đoạn cụ thể như sau:

-       Giai đoạn 2010 – 2015 (Giai đoạn khởi động). Đây là giai đoạn đầu tập trung cho xây dựng khu bến cảng thương mại tàu trọng tải lớn, khu bến cảng hàng lỏng, công trình bảo vệ cảng và luồng tàu, các công trình tiện ích, phục vụ cho khai thác cảng. Bên cạnh đó là việc hoàn thiện hệ thống giao thông nối tiếp với cảng : Xây dựng 1 tuyến đường bộ có quy mô 2 làn xe và cầu Đình Vũ - Cát Hải có quy mô phù hợp với các giai đoạn tiếp theo
-      
Giai đoạn đến năm 2020, quy hoạch Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng đáp ứng lượng hàng khoảng 35 triệu tấn/năm. Cùng với đó hệ thống giao thông nối tiếp với Cảng được đầu tư mở rộng theo hướng Hải Phòng là Xây dựng 1 tuyến đường bộ có quy mô 6 làn xe, nếu chưa xây dựng đường sắt. Trong trường hợp có đường sắt đơn quy mô của đường bộ là 4 làn xe .

-       Giai đoạn đến năm 2030, quy hoạch Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng đáp ứng lượng hàng dự báo là 120 triệu Tấn/năm.
  Print  
Tin mới nhất

Các tin khác