Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty  VINACONEXITC
Ngày 22/03/2021, Hội đồng quản trị Công ty  VINACONEXITC đã ban hành Quyết định số 08/2021/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc đối với Ông Lê Văn Huy.

Trân trọng
Công ty  VINACONEXITC
  Print  
Tin mới nhất

Các tin khác