VCR_Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018
Công ty VINACONEX-ITC kính gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018  như sau:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
  Print  
Tin mới nhất

Các tin khác